hur påverkas våra planer av corona?

Våra tikar kommer att paras som planerat. 
Vi kommer dock i annan utsträckning att använda oss av omeriterade hundar men med samma goda egenskaper. De har inte kunnat meriteras enligt planering på grund av restriktioner. 
Vi kommer att följa Svenska Kennelklubbens rekommendationer för att minska smittspridning. Jag måste hålla mig frisk för att ta hand om valparna, därför vill jag minimera antalet besök. En person i taget, denna måste absolut vara frisk. Alla inblandade tillämpar god handhygien. Vi tar inte i hand, och vi håller 1,5 meters avstånd.  Jag kommer att vara flitig att lägga ut filmer och bilder på valparna i därför avsedd facebookgrupp, då vi inte kommer att kunna ta emot besök på samma sätt som under normala omständigheter. Den som hälsar på måste respektera att jag och Roger är de som kelar med valparna så länge de bor här. Jag hoppas på förståelse för dessa restriktioner, men det är den enda möjligheten för att kunna gå vidare med de planerna vi har, och för att ni ska kunna få hem en liten Sub Terram.